«Γερνάει» η Ελλάδα

0


«Γερνάει» η ΕλλάδαHome

Ελλάδα
Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία στις αρχές του 2005 ο πληθυσμός της Ελλάδας ανερχόταν σε 11.082.751 άτομα, ενώ σύμφωνα με τις εκτιμήσεις στο τέλος τους 2005 οι κάτοικοι της χώρας ανέρχονται σε 11.125.179 άτομα.


 
Συγκεκριμένα, στην αρχή του 2005 ο πληθυσμός της Ελλάδας ανερχόταν σε 11.082.751 άτομα, ενώ στα μέσα του ίδιου έτους ανήλθε σε 11.103.929 άτομα, εκ των οποίων τα 5.497.372 άτομα ήταν άρρενες και τα 5.606.557 ήταν θήλεις.


Ο ρυθμός ετήσιας αύξησης το 2005 ήταν 3,8 επί πληθυσμού 1.000 κατοίκων που ισούται με συντελεστή 0,2 της φυσικής αύξησης. Η φυσική αύξηση προκύπτει από τη διαφορά του δείκτη γεννητικότητας 9,7 και του δείκτη θνησιμότητας 0,5 συν το συντελεστή 3,6 της καθαρής μετανάστευσης. Έτσι, στις 31/12/2005, κατ\\\’ εκτίμηση, ο πληθυσμός αριθμούσε 11.125.179 άτομα.


Σύμφωνα με την ΕΣΥΕ τα τελευταία έτη η σύνθεση των ηλικιών παρουσίασε μία μετακίνηση προς τις μεγαλύτερες ηλικίες, με συνέπεια ο δείκτης γήρανσης να ακολουθήσει κατά το χρονικό διάστημα 1994-2003 έντονη ανοδική πορεία, φθάνοντας το 2005 στην αντιστοιχία των 127 ατόμων, ηλικίας 65 ετών και άνω για κάθε 100 άτομα ηλικίας 0-14 ετών.


Ειδικότερα, η γονιμότητα στην Ελλάδα κατά το έτος 2005 σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη παρουσίασε μικρή μείωση. Ο Ακαθάριστος Συντελεστής Γεννητικότητας παρουσίασε πτωτική τάση κατά το χρονικό διάστημα 1994-2003, αφού από τις 9,8 γεννήσεις ανά πληθυσμό 1.000 ατόμων το 1994, μειώθηκε στις 9,6 γεννήσεις το 2004 και σημείωσε ελαφρά άνοδο (9,7 γεννήσεις) το 2005.


Εξάλλου, ο Ακαθάριστος Δείκτης Θνησιμότητας παρουσιάζει μία μικρή αλλά σταθερή ανοδική πορεία. Στη δεκαετία του 1980 ο Ακαθάριστος Δείκτης Θνησιμότητας κυμάνθηκε από 8,9 θανάτους ανά 1.000 κατοίκους το έτος 1981 σε 9,5 θανάτους το 2005.


Η μικρή αυτή άνοδος οφείλεται κυρίως στην αύξηση των θανάτων που προέρχονται από τις ηλικίες 75 ετών και άνω, εξαιτίας της γήρανσης του πληθυσμού. Ο δείκτης προσδοκώμενης ζωής, δε, αυξήθηκε για τους άρρενες από 75,1 έτη το 1994, σε 76,8 το 2005 και για τις θήλεις από 79,7 σε 81,7 έτη.


Τέλος, σύμφωνα με την ανάλυση δημογραφικών μεγεθών, το 2005 ο μέσος όρος γάμων αυξήθηκε σε 5,5 γάμους ανά 1.000 κατοίκους από 4,6 που ήταν το 2004. Την ίδια ώρα, ο δείκτης διαζυγίων εμφανίζει αυξητική τάση μέχρι το 2004 (135,1 διαζύγια ανά 1.000 γάμους), ενώ μειώνεται στα 221,1 διαζύγια το 2005.
Πηγή: ΕΞΠΡΕΣHome
/
Print
/
Site Map
/
Επικοινωνία
Εχουμε αυτό που είμαστε. . . (Κ. Βέρρος)
( 30.06.2007 )

Παλαιότερα άρθρα


Θύματα, ήρωες, ευσυνείδητοι και οι άλλοι (Κ. Βέρρος)

Εθνική τραγωδία και σκύλευση θυμάτων (Κ. Βέρρος)

Πολιτικές, προεκλογικές ¨ομορφιές¨ (Κ. Βέρρος)

Είναι και είμαστε αδιόρθωτοι. . . (Κ. Βέρρος)

Προεκλογικός λόγος και επιχειρήματα (Κ. Βέρρος)

Εκλογές για αυτοδύναμη κυβέρνηση (Κ. Βέρρος)

Ομηροι αγκυλώσεων και κρατισμού (Κ. Βέρρος)

Γιατί τώρα οι παροχές;; (Κ. Βέρρος)

Παλαιότερα άρθραΑποτελέσματα

ΔημοσκοπήσειςΕΓΓΡΑΦΗ

ΔΙΑΓΡΑΦΗ