Προειδοποίηση ΕΕ στην Αγκυρα

0


Προειδοποίηση ΕΕ στην ΑγκυραHome

Ευρωπαϊκή Ένωση
Νέο φραγμό στην ενταξιακή πορεία της Τουρκίας θα θέσει η Ε.Ε. στη Σύνοδο Kορυφής του Ιουνίου (15-16), με την επισημοποίηση ως κριτηρίου πλέον της δυνατότητας απορρόφησης από την Ε.Ε. νέων κρατών μελών. Παράλληλα, οι 25 Ευρωπαίοι ηγέτες θα απευθύνουν προειδοποίηση στην Αγκυρα για την εκπλήρωση εντός του 2006 των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει απέναντι στην Ε.Ε.


 
Στο προσχέδιο συμπερασμάτων της Συνόδου Kορυφής προβλέπεται στο κεφάλαιο «διεύρυνση» η χρησιμοποίηση του κριτηρίου περί δυνατότητας απορρόφησης των νέων μελών, μια πρόταση της Γαλλίας που εδώ και καιρό αποτελεί αντικείμενο συζήτησης στους κόλπους της Ε.Ε.


Στο κείμενο αναφέρεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει κάθε χρόνο έκθεση σχετικά με το κριτήριο της δυνατότητας απορρόφησης της Ε.Ε., ταυτόχρονα με τις ετήσιες εκθέσεις προόδου των υποψηφίων χωρών. Η έκθεση αυτή, εκτός των νομικών, θεσμικών και οικονομικών πτυχών, θα αναφέρεται και στην αντίληψη της κοινής γνώμης περί της διεύρυνσης… Ενα ακόμη σημαντικό εμπόδιο στην ενταξιακή πορεία της Τουρκίας, δεδομένου ότι η πλειοψηφία των Ευρωπαίων τάσσεται κατά της ένταξης της χώρας αυτής στην Ε.Ε.


Επιπλέον, στο κεφάλαιο «Τουρκία», οι 25 καλούν, υπό μορφήν προειδοποίησης, την Αγκυρα να εκπληρώσει εντός του 2006 τις υποχρεώσεις της, ιδίως όσον αφορά την επέκταση του πρωτοκόλλου της τελωνειακής ένωσης στην Κυπριακή Δημοκρατία και τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων…


Συγκεκριμένα, στο κείμενο του προσχεδίου συμπερασμάτων, που βρίσκεται υπό συζήτηση στο τραπέζι των 25, αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής:


Διεύρυνση


«Είναι σημαντικό να διασφαλισθεί ότι, όπως και στο παρελθόν, στο μέλλον η Eνωση θα είναι σε θέση να λειτουργήσει αποτελεσματικά και να προωθήσει τον κοινό στόχο. Για τον λόγο αυτό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα πρέπει να εξετάσει στη συνάντησή του, του Δεκεμβρίου του 2006, όλες τις πτυχές των περαιτέρω διευρύνσεων, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας της Eνωσης να απορροφήσει νέα μέλη. Η Επιτροπή καλείται να παρουσιάζει ειδική έκθεση για το κριτήριο της Δυνατότητας Απορρόφησης της Eνωσης, ταυτόχρονα με τις ετήσιες εκθέσεις προόδου για την διεύρυνση και τις προενταξιακές διαδικασίες».


Τουρκία


• «Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξέτασε την πρόοδο που έχει γίνει στη διαδικασία αξιολόγησης του κοινοτικού κεκτημένου και καλωσορίζει την έναρξη των ουσιαστικών ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Τουρκία. Από την Τουρκία αναμένεται να μοιρασθεί τις αξίες, τους στόχους και την έννομη τάξη που περιλαμβάνουν οι Συνθήκες. Η Eνωση έχει δεσμευθεί να στηρίξει την Τουρκία στις προσπάθειές της να ευθυγραμμισθεί με τους κανόνες και τις υποχρεώσεις των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων της Κοπεγχάγης».


• «Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπενθυμίζει, σύμφωνα και με προηγούμενα συμπεράσματά του, ότι οι τρέχουσες διαπραγματεύσεις βασίζονται στις ικανότητες κάθε χώρας και ότι ο ρυθμός με τον οποίο διεξάγονται θα εξαρτηθεί από την πρόοδο που πραγματοποιεί κάθε χώρα στην προετοιμασία για την προσχώρηση, βάσει των απαιτήσεων που θέτει το Διαπραγματευτικό Πλαίσιο. Αυτό περιλαμβάνει την υλοποίηση συμβατικών υποχρεώσεων που περιλαμβάνονται στη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης, συμπεριλαμβανομένων της Τελωνειακής Eνωσης και της εφαρμογής, το 2006, του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου καθώς και την εφαρμογή της αναθεωρημένης Συμφωνίας Προσχώρησης».


• «Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί την Τουρκία να εντείνει τη μεταρρυθμιστική διαδικασία και να την εφαρμόσει πλήρως και αποτελεσματικά καθ\\\’ άπασαν την επικράτειά της, ώστε να διασφαλίσει τον μη αναστρέψιμο χαρακτήρα της και τη βιωσιμότητά της αλλά και να σημειώσει πρόοδο στην εκπλήρωση των πολιτικών κριτηρίων της Κοπεγχάγης».


Πηγή: ΕΞΠΡΕΣHome
/
Print
/
Site Map
/
Επικοινωνία
Εχουμε αυτό που είμαστε. . . (Κ. Βέρρος)
( 30.06.2007 )

Παλαιότερα άρθρα


Θύματα, ήρωες, ευσυνείδητοι και οι άλλοι (Κ. Βέρρος)

Εθνική τραγωδία και σκύλευση θυμάτων (Κ. Βέρρος)

Πολιτικές, προεκλογικές ¨ομορφιές¨ (Κ. Βέρρος)

Είναι και είμαστε αδιόρθωτοι. . . (Κ. Βέρρος)

Προεκλογικός λόγος και επιχειρήματα (Κ. Βέρρος)

Εκλογές για αυτοδύναμη κυβέρνηση (Κ. Βέρρος)

Ομηροι αγκυλώσεων και κρατισμού (Κ. Βέρρος)

Γιατί τώρα οι παροχές;; (Κ. Βέρρος)

Παλαιότερα άρθραΑποτελέσματα

ΔημοσκοπήσειςΕΓΓΡΑΦΗ

ΔΙΑΓΡΑΦΗ