Ζητούν πάταξη της διαφθοράς οι Ευρωπαίοι

0


Ζητούν πάταξη της διαφθοράς οι ΕυρωπαίοιHome

Ευρωπαϊκή Ένωση
Tο κλίμα της διαφθοράς είναι σχετικά βαρύ στην Ευρώπη, ωστόσο το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού που ρωτήθηκε σε 21 ευρωπαϊκές χώρες δεν πιστεύει ότι η δωροδοκία είναι κάτι το φυσιολογικό ή μέρος της καθημερινής κοινωνικής ζωής. Αυτό αποκαλύπτει έρευνα που διεξήχθη από την GfK Praha, ινστιτούτο για την έρευνα αγοράς, κατά το πρώτο μισό αυτού του χρόνου.


 
Η έρευνα συμπεριέλαβε 21 χώρες, συγκεκριμένα τη Βοσνία – Ερζεγοβίνη, τη Βουλγαρία, την Κροατία, τη δημοκρατία της Τσεχίας, την Εσθονία, την Ιταλία, τη Λετονία, την Ουγγαρία, την Ολλανδία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, την Αυστρία, τη Ρουμανία, τη Ρωσία, την Ελλάδα, τη Σλοβακία, τη Σλοβενία, τη Σερβία – Μαυροβούνιο, τη Σουηδία, την Ουκρανία και το Ηνωμένο Βασίλειο.


Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Δείκτη Αντίληψης περί Διαφθοράς (Corruption Perception Index 2005 -CPI), το επίπεδο της διαφθοράς στην περιοχή όπου έγινε η έρευνα, είναι σχετικά υψηλό (μέσος όρος 5,03) και κυμαίνεται μεταξύ 9,2 και 2,4. Παραδοσιακά, οι χώρες που επιτυγχάνουν καλύτερα ποσοστά είναι αυτές από τη Δυτική Ευρώπη (Σουηδία, Αυστρία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Πορτογαλία), ενώ οι χώρες από την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη βρίσκονται στα χαμηλότερα επίπεδα της βαθμολογίας. Η Σουηδία βαθμολογείται ψηλότερα από όλους, ενώ η Ουκρανία και η Ρωσία χαμηλότερα από όλες.


Σύμφωνα με την έρευνα της GfK οι περισσότεροι Ευρωπαίοι δεν θεωρούν τη διαφθορά ως κάτι το προφανές, αλλά ούτε και σαν φυσιολογικό κομμάτι της κοινωνικής τους ζωής. Περίπου έξι στους δέκα που απάντησαν στην έρευνα (59%), πιστεύουν ότι η δωροδοκία δεν είναι υποχρεωτική και ότι, όταν είσαι λίγο υπομονετικός, μπορείς να τα καταφέρεις χωρίς να δωροδοκήσεις, ή σκέφτονται ότι είναι τελείως περιττό να δωροδοκείς. Σύμφωνα με το ένα τρίτο (30%), η δωροδοκία δεν έχει κανένα νόημα, εφόσον μπορεί κανείς να κάνει κάτι νόμιμα.


Oσο πιο εξοικειωμένος είναι κάποιος με την πράξη της δωροδοκίας, τόσο πιο έντονο είναι το αίσθημα ότι η δωροδοκία είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής του. Αναφορικά με την ανάγκη λήψης μέτρων και την αποδοχή της διαφθοράς, οι χώρες με τα καλύτερα αποτελέσματα είναι η Σουηδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ελλάδα, όπου οι περισσότεροι άνθρωποι δεν πιστεύουν ότι η διαφθορά είναι κάτι το φυσιολογικό ή κοινή πρακτική. Από την άλλη, οι ερωτηθέντες στη Ρουμανία, στη Βοσνία – Ερζεγοβίνη και στην Τσεχία έχουν τελείως διαφορετική στάση αναφορικά με τη δωροδοκία – ο μισός πληθυσμός και πάνω πιστεύει ότι η διαφθορά έχει καθιερωθεί τόσο σε αυτές τις χώρες που οι άνθρωποι την αντιλαμβάνονται ως αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής τους.


Εμπειρία στη δωροδοκία


Πάνω από δύο τρίτα των Ευρωπαίων (68%) αρνούνται κατηγορηματικά κάθε διεφθαρμένη συμπεριφορά απαντώντας ότι πότε δεν είχαν ανάλογη εμπειρία. Κατά προσέγγιση, το ένα τέταρτο του πληθυσμού που μένει σε ολόκληρη την περιοχή (24%), παραδέχεται ότι έχει δωροδοκήσει κάποια στιγμή στη ζωή του. Το 15% των ερωτηθέντων έχουν προσωπική εμπειρία δωροδοκίας και λιγότερο από το 10% των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι δωροδοκούν συχνά ή πολύ συχνά.


Αυτοί που κλίνουν περισσότερο σε συμπεριφορά διαφθοράς, είναι άνθρωποι ηλικίας από 30 μέχρι 59 χρονών. Το ποσοστό αυτών που κάποια στιγμή δωροδοκούν ή έχουν δωροδοκήσει, αυξάνεται με το μορφωτικό επίπεδο. Σχεδόν το ένα τρίτο των ερωτηθέντων με πανεπιστημιακή μόρφωση (30%) είναι έτοιμο να δωροδοκήσει και μόνο το 16% των ανθρώπων με στοιχειώδη εκπαίδευση είναι έτοιμο να προχωρήσει στην πράξη της δωροδοκίας.


Το επίπεδο ετοιμότητας κάποιου να δωροδοκήσει διαφέρει από χώρα σε χώρα. Ειδικότερα, ο πληθυσμός της Πορτογαλίας είναι πολύ αρνητικός απέναντι στη δωροδοκία και η συντριπτική πλειοψηφία των Πορτογάλων απαντούν ότι δεν έχουν δωροδοκήσει ποτέ κανέναν. Υψηλό επίπεδο αντίστασης απέναντι στη διαφθορά εμφανίζεται στους ερωτηθέντες της Σλοβενίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Αυστρίας, της Εσθονίας, της Πολωνίας και της Ολλανδίας, ενώ θετικές τάσεις προς την πράξη της δωροδοκίας παρατηρείται πιο συχνά στους κατοίκους της Ρουμανίας, της Ουκρανίας και της Ουγγαρίας.


Το πιο διεφθαρμένο περιβάλλον


Οι άνθρωποι στις επιλεγμένες ευρωπαϊκές χώρες πιστεύουν ότι το πιο διεφθαρμένο περιβάλλον είναι η κυβέρνηση και το σύστημα υγείας (14% το καθένα). Το ένα δέκατο των ερωτηθέντων κατονόμασαν τις επιχειρήσεις/επιχειρηματικό τομέα και το δικαστικό σώμα. Οι αρχές, τα πολιτικά κόμματα και η αστυνομία κατονομάστηκαν από το 9% των ερωτηθέντων. Ακολουθούν τα τελωνεία και οι τελωνιακοί (8%), οι υπουργοί (4%), τα σχολεία και το εκπαιδευτικό σύστημα (2%) και μόνο το 1% των ερωτηθέντων συσχετίζουν τη διαφθορά με το στρατό, το τραπεζικό σύστημα και το μη κερδοσκοπικό τομέα.


Η κυβέρνηση κατονομάστηκε ως το πιο διεφθαρμένο ίδρυμα από τους Πορτογάλους, τους Ιταλούς, τους Λετονούς και από τον πληθυσμό της Βοσνίας – Ερζεγοβίνης. Ο πληθυσμός έξι χώρων από τις 21 αντιλαμβάνεται το σύστημα υγείας ως το πιο επηρεασμένο από τη διαφθορά. Το υψηλότερο επίπεδο διαφθοράς στο σύστημα υγείας κατονομάστηκε από τους ερωτηθέντες της Ουγγαρίας, ενώ οι Ευρωπαίοι της Δύσης συμφωνούν ότι ο επιχειρηματικός τομέας είναι το πιο διεφθαρμένο περιβάλλον στις χώρες τους.


Το αίσθημα του διεφθαρμένου κράτους είναι κυρίαρχο ανάμεσα στους ερωτηθέντες 16 χωρών, με μόνη εξαίρεση πέντε χώρες της Δυτικής Ευρώπης (Αυστρία, Σουηδία, Ολλανδία, Ελλάδα και Ηνωμένο Βασίλειο). Με την εξαίρεση των Δυτικών Ευρωπαϊκών χωρών (Ολλανδία, Σουηδία, Πορτογαλία, Ελλάδα, Ιταλία και Ηνωμένο Βασίλειο), πάνω από την πλειοψηφία του πληθυσμού σε όλες τις άλλες χώρες δεν πιστεύουν ότι η πάλη κατά της διαφθοράς είναι μία από τις προτεραιότητες της κυβέρνησης.


Πάλη κατά της διαφθοράς


Το μεγαλύτερο ποσοστό ατομικής αντίστασης κατά της διαφθοράς καταγράφηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου ένας στους δύο θα το δήλωνε στην αστυνομία. Υψηλό ποσοστό αποφασιστικότητας κατά της διαφθοράς δηλώθηκε επίσης από τον πληθυσμό της Σουηδίας, της Ελλάδας και της Ολλανδίας, ενώ οι λιγότερο τολμηροί, όσον αφορά το θέμα της διαφθοράς, είναι από την Ουκρανία και τη Ρωσία.


Λιγότεροι από τους μισούς Ευρωπαίους (45%) μοιράζονται την άποψη ότι δεν υπάρχει νόημα να παλεύει κανείς τη διαφθορά εφόσον πάντα υπήρχε και θα συνεχίσει να υπάρχει. Το υψηλότερο ποσοστό απάθειας καταγράφηκε ανάμεσα στον πληθυσμό της Βουλγαρίας και της Ρωσίας.
Πηγή: ΕΞΠΡΕΣ

Home
/
Print
/
Site Map
/
Επικοινωνία
Εχουμε αυτό που είμαστε. . . (Κ. Βέρρος)
( 30.06.2007 )

Παλαιότερα άρθρα


Θύματα, ήρωες, ευσυνείδητοι και οι άλλοι (Κ. Βέρρος)

Εθνική τραγωδία και σκύλευση θυμάτων (Κ. Βέρρος)

Πολιτικές, προεκλογικές ¨ομορφιές¨ (Κ. Βέρρος)

Είναι και είμαστε αδιόρθωτοι. . . (Κ. Βέρρος)

Προεκλογικός λόγος και επιχειρήματα (Κ. Βέρρος)

Εκλογές για αυτοδύναμη κυβέρνηση (Κ. Βέρρος)

Ομηροι αγκυλώσεων και κρατισμού (Κ. Βέρρος)

Γιατί τώρα οι παροχές;; (Κ. Βέρρος)

Παλαιότερα άρθραΑποτελέσματα

ΔημοσκοπήσειςΕΓΓΡΑΦΗ

ΔΙΑΓΡΑΦΗ