Όγδοη η Ελλάδα στη χρήση αιολικής ενέργειας στην ΕΕ

eNEW: http://www.enew.gr/mag/article/articleprint/6960/-1/24/

Όγδοη η Ελλάδα στη χρήση αιολικής ενέργειας στην ΕΕTop level

Ευρωπαϊκή ΈνωσηΣτην όγδοη θέση στη χρήση της αιολικής ενέργειας μεταξύ των 25 κρατών της ΕΕ βρίσκεται η Ελλάδα, σύμφωνα με όσα αναφέρει ο αρμόδιος επίτροπος απαντώντας σε σχετική ερώτηση του ευρωβουλευτή της ΝΔ Μανώλη Μαυρομμάτη. Στην πρώτη θέση είναι η Γερμανία και ακολουθούν Ισπανία, Δανία, Ιταλία, Ολλανδία, Αυστρία και Πορτογαλία.

Το ποσοστό χρήσης της αιολικής ενέργειας στην ΕΕ κυμαίνεται στο 5% και θεωρείται σχετικά μικρό, δεδομένου ότι το 58% προέρχεται από θερμοηλεκτρικά κέντρα παραγωγής, το 19% από πυρηνικά εργοστάσια και το 18% από υδροηλεκτροδότηση.


«Στο ένα τέταρτο των κρατών μελών η στήριξη που παρέχεται για την αιολική ενέργεια είναι υπερβολικά χαμηλή και δεν επιτρέπει την ουσιαστική διάδοσή της. Σε ένα ακόμη τέταρτο των κρατών μελών η στήριξη αυτή είναι μεν επαρκής, αλλά επιτυγχάνονται μέτρια αποτελέσματα. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί από την ύπαρξη δικτυακών και διοικητικών εμποδίων. Τα ζητήματα αυτά εξακολουθούν να παρεμποδίζουν την ευρεία υιοθέτηση της αιολικής ενέργειας ανά την Ευρώπη» αναφέρεται στην απάντηση.


Ο αρμόδιος επίτροπος τονίζει ότι «όσον αφορά την κοινοτική ενίσχυση, έργα επίδειξης με αντικείμενο την αιολική ενέργεια χρηματοδοτούνται από το 1983, όταν η σχετική τεχνολογία ήταν ακόμη στα σπάργανα. Η στήριξη αυτή της έρευνας θα συνεχιστεί με το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (2007-2013). Πέραν τούτου, η Κοινότητα θα εξακολουθήσει να παρέχει χρηματοδοτική στήριξη στις τεχνολογίες παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, συμπεριλαμβανομένης της αιολικής ενέργειας, μέσω των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής».


Η Επιτροπή πρόκειται να υποβάλει νέα έκθεση προόδου μέσα στο 2007, όπου θα αξιολογείται η πρόοδος που επιτελέστηκε στα κράτη μέλη της ΕΕ, όσον αφορά τη στήριξη της ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές. Η ανάγκη περαιτέρω προώθησης της αιολικής ενέργειας θα εξεταστεί επίσης, μεταξύ άλλων, στον επικείμενο Χάρτη Πορείας για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας που αναμένεται να εκδοθεί εντός του έτους.


Πηγή: ΕΞΠΡΕΣ