Οικονομικές ευκαιρίες λόγω ένταξης Βουλγαρίας – Ρουμανίας στην ΕΕ

0


Οικονομικές ευκαιρίες λόγω ένταξης Βουλγαρίας – Ρουμανίας στην ΕΕHome

Ευρωπαϊκή Ένωση
Σημαντικές ευκαιρίες επιχειρηματικής δραστηριότητας δημιουργούνται για την Ελλάδα με την πλήρη ένταξη της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας στην Ευρωπαϊκή Eνωση από 1.1.2007.


Σύμφωνα με έκθεση της Alpha Bank, oι ισχυροί οικονομικοί δεσμοί ενισχύονται περαιτέρω και η αξία των μεγάλων επενδύσεων που έχουν πραγματοποιήσει οι ελληνικές επιχειρήσεις διασφαλίζεται και αυξάνει ουσιαστικά.


Oπως επισημαίνεται, οι ελληνικές επιχειρήσεις θεωρούν την αγορά των χωρών της ΝΑ Ευρώπης ως εσωτερική τους αγορά, ενώ η Ελλάδα αποτελεί εφαλτήριο για αλλοδαπές εταιρίες που θέλουν να δραστηριοποιηθούν στην ευρύτερη περιοχή.


Σύμφωνα με στοιχεία της κεντρικής τραπέζης της Βουλγαρίας, η Ελλάδα στο διάστημα της τελευταίας 7ετίας είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος επενδυτής στη Βουλγαρία με συνολική αξία επενδύσεων περίπου 1,39 δισ. ευρώ και ο 10ος μεγαλύτερος επενδυτής στη Ρουμανία στην ίδια περίοδο.


Στην έκθεση της Alpha Bank ωστόσο, επισημαίνεται και το γεγονός ότι το χαμηλό κόστος εργασίας στις δύο χώρες δημιουργεί ανταγωνιστική πρόκληση για την Ελλάδα. Hδη, πολλές επιχειρήσεις, ειδικά από παραδοσιακούς εντάσεως εργασίας κλάδους της εγχώριας οικονομίας, έχουν μετεγκαταστήσει εκεί, όπως και στην υπόλοιπη Βαλκανική, παραγωγικές τους μονάδες.


Επιπρόσθετα, η ελκυστικότητά τους σε ξένες επενδύσεις και η δυνατότητα για ταχεία αύξηση της παραγωγικότητας και βελτίωση της υποδομής τους έχει αυξηθεί ουσιαστικά με την ένταξή τους στην Ε.Ε.


Η ανταγωνιστική πρόκληση θα πρέπει να αντιμετωπισθεί αποφασιστικά με ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας ως προς το κόστος εργασίας. Η ένταξη της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας στην Ε.Ε. αναμένεται να δώσει νέα ώθηση στις εμπορικές συναλλαγές της Ελλάδας με τις χώρες αυτές, λόγω της κατάργησης και των τελευταίων δασμών που ισχύουν σήμερα στο μεταξύ τους εμπόριο και αφορούν κατά κύριο λόγο ορισμένα αγροτικά προϊόντα και τρόφιμα.


Η κατάργηση των δασμών στα τρόφιμα αναμένεται να αυξήσει τόσο τις εξαγωγές της Ελλάδας προς τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία όσο και τις εισαγωγές από αυτές τις χώρες.


Επιπλέον, η αυξανόμενη αγοραστική δύναμη των κατοίκων στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία θα συμβάλει στην αύξηση της ζήτησης για ελληνικά προϊόντα. Στις εμπορικές συναλλαγές των βιομηχανικών προϊόντων δεν αναμένονται ιδιαίτερες μεταβολές, αν και η αυξανόμενη αγοραστική δύναμη των κατοίκων των χωρών αυτών αναμένεται μεσοπρόθεσμα να αυξήσει τις εισαγωγές τους σε είδη οικιακής χρήσης, ηλεκτρικές συσκευές, έπιπλα-φωτιστικά, ενδύματα και υποδήματα.


Ουσιαστικό στήριγμα ανάπτυξης αποτελούν τα χρηματοδοτικά προγράμματα της Ε.Ε., τα οποία δημιουργούν νέα δυναμική για τις ξένες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αυτές τις αγορές. Ειδικότερα, ιδιαίτερες προοπτικές αναπτύσσονται για τις ελληνικές κατασκευαστικές εταιρίες καθώς θα επιταχυνθεί η κατασκευή μεγάλων έργων υποδομής με κοινοτική χρηματοδότηση, πολλά εκ των οποίων έχουν ήδη σχεδιασθεί.


Η βελτίωση τέλος του οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου για τη σύνδεση της χώρας μας με την υπόλοιπη Ευρώπη και ειδικότερα τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης είναι καίριας σημασίας.


Πηγή: ΕΞΠΡΕΣHome
/
Print
/
Site Map
/
Επικοινωνία
Εχουμε αυτό που είμαστε. . . (Κ. Βέρρος)
( 30.06.2007 )

Παλαιότερα άρθρα


Θύματα, ήρωες, ευσυνείδητοι και οι άλλοι (Κ. Βέρρος)

Εθνική τραγωδία και σκύλευση θυμάτων (Κ. Βέρρος)

Πολιτικές, προεκλογικές ¨ομορφιές¨ (Κ. Βέρρος)

Είναι και είμαστε αδιόρθωτοι. . . (Κ. Βέρρος)

Προεκλογικός λόγος και επιχειρήματα (Κ. Βέρρος)

Εκλογές για αυτοδύναμη κυβέρνηση (Κ. Βέρρος)

Ομηροι αγκυλώσεων και κρατισμού (Κ. Βέρρος)

Γιατί τώρα οι παροχές;; (Κ. Βέρρος)

Παλαιότερα άρθραΑποτελέσματα

ΔημοσκοπήσειςΕΓΓΡΑΦΗ

ΔΙΑΓΡΑΦΗ