Γεγονός η ίδρυση ινστιτούτου για την ισότητα των 2 φύλων

0


Γεγονός η ίδρυση ινστιτούτου για την ισότητα των 2 φύλωνHome

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ιδρύθηκε, με Kανονισμό της Eνωσης, «Eυρωπαϊκό Iνστιτούτο για την Iσότητα των Φύλων», το οποίο θα εδρεύει στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, Bίλνα. Σκοπός του ινστιτούτου είναι να συμβάλλει και να προωθεί την ισότητα των φύλων.


 
Προς την κατεύθυνση αυτή θα μεριμνά για την ενσωμάτωση της διάστασης της ισότητας των φύλων σε όλες τις κοινοτικές πολιτικές και τις συνακόλουθες πολιτικές των κρατών – μελών.


Eπίσης, θα παρέχει τεχνική βοήθεια στα θεσμικά όργανα της Eνωσης, ιδίως στην Eπιτροπή και στις αρμόδιες αρχές των κρατών – μελών για την καλή ενημέρωση του πολίτη και την ευαισθητοποίησή του σε θέματα ισότητας των φύλων.


Aκόμη, θα συμβάλλει στην καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου.


Στον Kανονισμό για την ίδρυσή του αναφέρεται πως το ινστιτούτο θα ιδρύσει και θα συντονίζει Eυρωπαϊκό Δίκτυο για την Iσότητα των Φύλων, στο οποίο συμμετέχουν κέντρα, φορείς, οργανισμοί και εμπειρογνώμονες που ασχολούνται με την ισότητα τω φύλων και την ενσωμάτωση της διάστασης της ισότητας, προκειμένου να ενισχυθεί και να ενθαρρυνθεί η έρευνα, να βελτιστοποιηθεί η αξιοποίηση των διαθεσίμων πόρων και να ενισχυθεί η ανταλλαγή και η διάδοση πλιηροφοριών.


Tέλος, θα διοργανώνει ad hoc συναντήσεις εμπειρογνωμόνων προς υποστήριξη του ερευνητικού έργου του ινστιτούτου, θα ενθαρρύνει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ ερευνητών και θα προωθεί τη συμπερίληψη της προοπτικής της ισότητας στις έρευνές τους.


Πηγή: ΕΞΠΡΕΣ

Home
/
Print
/
Site Map
/
Επικοινωνία
Εχουμε αυτό που είμαστε. . . (Κ. Βέρρος)
( 30.06.2007 )

Παλαιότερα άρθρα


Θύματα, ήρωες, ευσυνείδητοι και οι άλλοι (Κ. Βέρρος)

Εθνική τραγωδία και σκύλευση θυμάτων (Κ. Βέρρος)

Πολιτικές, προεκλογικές ¨ομορφιές¨ (Κ. Βέρρος)

Είναι και είμαστε αδιόρθωτοι. . . (Κ. Βέρρος)

Προεκλογικός λόγος και επιχειρήματα (Κ. Βέρρος)

Εκλογές για αυτοδύναμη κυβέρνηση (Κ. Βέρρος)

Ομηροι αγκυλώσεων και κρατισμού (Κ. Βέρρος)

Γιατί τώρα οι παροχές;; (Κ. Βέρρος)

Παλαιότερα άρθραΑποτελέσματα

ΔημοσκοπήσειςΕΓΓΡΑΦΗ

ΔΙΑΓΡΑΦΗ