Νεότευκτα πλοία για άγονες γραμμές

0


Νεότευκτα πλοία για άγονες γραμμέςHome

Τουρισμός
Συζητείται στη Βουλή, η τροπολογία του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας για τη σύναψη συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας 12ετούς διάρκειας που θα καλύψει τις συγκοινωνιακές ανάγκες των μικρών και απομακρυσμένων νησιών.


 
Με το νέο θεσμικό πλαίσιο δημιουργούνται καλύτερες συνθήκες προσέλκυσης – δραστηριοποίησης των ναυτιλιακών εταιρειών. Στόχος είναι να ενισχυθεί η επιχειρηματική πρωτοβουλία και με την αύξηση της προσφοράς παροχής υπηρεσιών να εξυπηρετηθούν πλήρως οι νησιωτικές περιοχές της χώρας, κυρίως μέσω νέων επενδύσεων σε νεότευκτα πλοία.
Παράλληλα παρέχεται στην Πολιτεία η δυνατότητα να σχεδιάζει και να υλοποιεί ολοκληρωμένες και μακροχρόνιες λύσεις για την εξασφάλιση της κοινωνικής, οικονομικής και εδαφικής συνοχής της χώρας, κυρίως μέσω της αναβάθμισης της ενδονησιωτικής επικοινωνίας. Επίσης, παρέχεται στη Διοίκηση η δυνατότητα καλύτερου προγραμματισμού διενέργειας των σχετικών διεθνών διαγωνισμών.
Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας με:
-Τη σύναψη συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας δωδεκαετούς διάρκειας για την άγονη γραμμή


-Το χρηματοδοτικό πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων που παρέχει τη δυνατότητα χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων με προνομιακό επιτόκιο 3,2% σταθερό για 20 χρόνια και 5ετή περίοδο χάριτος και


-Την προσπάθεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την επιδότηση του ξενοδοχειακού τμήματος της κατασκευής των πλοίων,
επιδιώκει τη δρομολόγηση νεότευκτων πλοίων και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στην άγονη γραμμή και γενικότερα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες.

Home
/
Print
/
Site Map
/
Επικοινωνία
Εχουμε αυτό που είμαστε. . . (Κ. Βέρρος)
( 30.06.2007 )

Παλαιότερα άρθρα


Θύματα, ήρωες, ευσυνείδητοι και οι άλλοι (Κ. Βέρρος)

Εθνική τραγωδία και σκύλευση θυμάτων (Κ. Βέρρος)

Πολιτικές, προεκλογικές ¨ομορφιές¨ (Κ. Βέρρος)

Είναι και είμαστε αδιόρθωτοι. . . (Κ. Βέρρος)

Προεκλογικός λόγος και επιχειρήματα (Κ. Βέρρος)

Εκλογές για αυτοδύναμη κυβέρνηση (Κ. Βέρρος)

Ομηροι αγκυλώσεων και κρατισμού (Κ. Βέρρος)

Γιατί τώρα οι παροχές;; (Κ. Βέρρος)

Παλαιότερα άρθραΑποτελέσματα

ΔημοσκοπήσειςΕΓΓΡΑΦΗ

ΔΙΑΓΡΑΦΗ