Απογοητευτική για την Ελλάδα η έρευνα στις νέες τεχνολογίες

0


Απογοητευτική για την Ελλάδα η έρευνα στις νέες τεχνολογίεςHome

Τεχνολογία
H Eλλάδα, με βάση τον Δείκτη Ετοιμότητας Νέων Τεχνολογιών, το διάστημα 2005 – 2006 κατατάσσεται στην 43η θέση, μεταξύ 115 χωρών, έναντι της 42ης θέσης που κατείχε την αντίστοιχη περίοδο του 2004 – 2005 μεταξύ 104 χωρών.


Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας που παρουσίασε το Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας, η διείσδυση και χρήση της κινητής τηλεφωνίας στη χώρα μας παραμένει σε υψηλό επίπεδο (13η θέση). Στο ποσοστό πρόσβασης των χρηστών του Διαδικτύου, η χώρα μας κατατάχθηκε στην 50ή θέση στο σύνολο των 115 υπό εξέταση χωρών.


Oπως αναφέρει η έρευνα, «έμφαση πρέπει να δοθεί στην καταναλωτική συμπεριφορά των πολιτών απέναντι στα προσφερόμενα προϊόντα υψηλής τεχνολογίας. Οι επιδόσεις που παρουσιάζει η χώρα μας υποδηλώνουν μέτρια κριτική ικανότητα των πολιτών. Σημαντικά βήματα πρέπει να γίνουν και στον τομέα της δημόσιας εκπαίδευσης, τόσο σε επίπεδο παρεχόμενης γνώσης όσο και σε επίπεδο διείσδυσης και χρήσης του Διαδικτύου, καθώς οι θέσεις που έλαβε η χώρα είναι οι 49η και 44η αντίστοιχα».


Παράλληλα, στην έρευνα κρίνεται αναγκαία η συνεργασία ανάμεσα στις εταιρείες και τον ακαδημαϊκό χώρο, λαμβάνοντας υπόψη την ανάλυση και την 58η θέση στην οποία κατατάχθηκε η χώρα. Επίσης στην έρευνα αναφέρεται ότι:


• Στον τομέα της καινοτομίας οι επιχειρήσεις κατέχουν την 58η θέση ανάμεσα στις 115 χώρες.


• Στη χρήση του Διαδικτύου και την αφομοίωση της τεχνολογίας στις λειτουργικές και παραγωγικές διαδικασίες μιας επιχείρησης πρέπει να δοθεί μεγάλη έμφαση (θέση 70ή).


• Ο τομέας του ηλεκτρονικού εμπορίου συνεχίζει να αποτελεί για την Ελλάδα τομέα πρώτης προτεραιότητας. Η χώρα μας βρίσκεται στην 81η θέση και πρέπει να σημειωθεί ότι το ποσοστό του πληθυσμού που παρήγγειλαν ή αγόρασαν αγαθά ή υπηρεσίες από το Διαδίκτυο για ιδιωτική τους χρήση το δεύτερο τρίμηνο του 2005, εκτιμάται ίσο με 5%.


Επιπρόσθετα, παρατηρείται η ανάγκη οι επιχειρήσεις:


• Να βελτιώσουν τις διαδικασίες προώθησης νέων προϊόντων στην αγορά (θέση 52η).


• Να αυξήσουν τα κονδύλια που διαθέτουν στην έρευνα και την ανάπτυξη (θέση 52η).


• Να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση στα προγράμματα επιμόρφωσης των υπαλλήλων τους (θέση 41η).


Προκηρύξεις


Την ανάπτυξη εξειδικευμένων ευρυζωνικών υπηρεσιών για άτομα με αναπηρίες (ΑμεΑ) ανακοίνωσε ο ειδικός γραμματέας για την Κοινωνία της Πληροφορίας Β. Ασημακόπουλος.


Η παρέμβαση της ειδικής γραμματείας έχει συνολικό προϋπολογισμό 5 εκατομμυρίων ευρώ και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Tαμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους.


Oπως δήλωσε ο κ. Ασημακόπουλος, η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών –και ειδικότερα της ευρυζωνικότητας– για άτομα με αναπηρίες αποτελεί έμπρακτη απόδειξη ότι οι ψηφιακές δυνατότητες αφορούν όλους ανεξαιρέτως. Στην παρέμβαση μπορούν να συμμετάσχουν ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενα από το υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Πηγή: ΕΞΠΡΕΣHome
/
Print
/
Site Map
/
Επικοινωνία
Εχουμε αυτό που είμαστε. . . (Κ. Βέρρος)
( 30.06.2007 )

Παλαιότερα άρθρα


Θύματα, ήρωες, ευσυνείδητοι και οι άλλοι (Κ. Βέρρος)

Εθνική τραγωδία και σκύλευση θυμάτων (Κ. Βέρρος)

Πολιτικές, προεκλογικές ¨ομορφιές¨ (Κ. Βέρρος)

Είναι και είμαστε αδιόρθωτοι. . . (Κ. Βέρρος)

Προεκλογικός λόγος και επιχειρήματα (Κ. Βέρρος)

Εκλογές για αυτοδύναμη κυβέρνηση (Κ. Βέρρος)

Ομηροι αγκυλώσεων και κρατισμού (Κ. Βέρρος)

Γιατί τώρα οι παροχές;; (Κ. Βέρρος)

Παλαιότερα άρθραΑποτελέσματα

ΔημοσκοπήσειςΕΓΓΡΑΦΗ

ΔΙΑΓΡΑΦΗ