Χορήγηση εποχικού επιδόματος από ΟΑΕΔ

0


Χορήγηση εποχικού επιδόματος από ΟΑΕΔHome

Οικονομία
Aρχίζει την Δευτέρα και θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου η καταβολή από τον ΟΑΕΔ του ειδικού εποχικού επιδόματος. Η πληρωμή του βοηθήματος στους δικαιούχους γίνεται με πίστωση λογαριασμού στην Εθνική Τράπεζα. Σε περίπτωση που κάποιος από τους ασφαλισμένους δεν έχει λογαριασμό στην ΕτΕ, θα πρέπει να ανοίξει λογαριασμό όψεως.


 
Δικαιούχοι του βοηθήματος είναι όσοι εργάζονται στην Ελλάδα, εφόσον υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΙΚΑ και ασκούν ένα από τα επαγγέλματα τα οποία αναφέρονται στον νόμο 1836/89 όπως οικοδόμοι, μισθωτοί τουριστικών και επισιτιστικών επαγγελμάτων, δασεργάτες, καπνεργάτες κ.ά., καθώς επίσης συνταξιούχοι οι οποίοι κατά το έτος 2005 άσκησαν ένα από τα επαγγέλματα του άρθρου 22 του νόμου 1836/89 και έχουν τις προϋποθέσεις για τη λήψη του, εφόσον η σύνταξη που λαμβάνουν είναι μικρότερη από την κατώτερη σύνταξη του ΙΚΑ.


Οι προϋποθέσεις χορήγησης είναι οι εξής:


• Οι οικοδόμοι θα πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει το 2005 σε οικοδομικές εργασίες από 95 έως 210 ημέρες εργασίας.


Οι υπόλοιπές κατηγορίες δικαιούχων θα πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει το 2005 από 50 έως 210 ημέρες ασφάλισης στον κλάδο τους.


• Ειδικά για τους δασεργάτες – ρητινοσυλλέκτες και σμυριδορύκτες Νάξου απαιτούνται από 50 – 240 ημέρες ασφάλισης στον κλάδο τους.


• Οι μισθωτοί τουριστικών και επισιτιστικών επαγγελμάτων πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει τον προηγούμενο χρόνο τουλάχιστον 75 ημερομίσθια στον κλάδο τους και όχι περισσότερα από 50 ημερομίσθια κατά τη χρονική περίοδο από 1η Οκτωβρίου έως 31 Δεκεμβρίου του 2005.


Σημειώνεται επίσης ότι τα ημερομίσθια που έχουν τυχόν πραγματοποιήσει σε άλλους κλάδους κατά τον προηγούμενο χρόνο δεν πρέπει να είναι περισσότερα από αυτά που πραγματοποίησαν στον επαγγελματικό κλάδο ως μέλη του οποίου ζητούν το βοήθημα. Το σύνολο των ημερομισθίων που έχουν πραγματοποιήσει κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της καταβολής να μην υπερβαίνει τα 240 ημερομίσθια.


Οι δικαιούχοι θα πρέπει να συμπληρώσουν αίτηση, την οποία καταθέτουν μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά τους στις κατά τόπους υπηρεσίες του ΟΑΕΔ. Εφόσον όμως έχουν λάβει το βοήθημα έτους 2005, θα πρέπει να αναζητήσουν την προσυμπληρωμένη αίτηση από την υπηρεσία.


Πηγή: ΕΞΠΡΕΣHome
/
Print
/
Site Map
/
Επικοινωνία
Εχουμε αυτό που είμαστε. . . (Κ. Βέρρος)
( 30.06.2007 )

Παλαιότερα άρθρα


Θύματα, ήρωες, ευσυνείδητοι και οι άλλοι (Κ. Βέρρος)

Εθνική τραγωδία και σκύλευση θυμάτων (Κ. Βέρρος)

Πολιτικές, προεκλογικές ¨ομορφιές¨ (Κ. Βέρρος)

Είναι και είμαστε αδιόρθωτοι. . . (Κ. Βέρρος)

Προεκλογικός λόγος και επιχειρήματα (Κ. Βέρρος)

Εκλογές για αυτοδύναμη κυβέρνηση (Κ. Βέρρος)

Ομηροι αγκυλώσεων και κρατισμού (Κ. Βέρρος)

Γιατί τώρα οι παροχές;; (Κ. Βέρρος)

Παλαιότερα άρθραΑποτελέσματα

ΔημοσκοπήσειςΕΓΓΡΑΦΗ

ΔΙΑΓΡΑΦΗ