Παρελθόν οι καπνοκαλλιέργειες στην Ελλάδα

0


Παρελθόν οι καπνοκαλλιέργειες στην ΕλλάδαHome

Οικονομία
Mια από τις πλέον παραδοσιακές και μάλιστα προσοδοφόρες καλλιέργειες στη χώρα μας αποτελεί πλέον παρελθόν, αυξάνοντας τα προβλήματα σε συγκεκριμένους αγροτικούς πληθυσμούς, επιβαρύνοντας τους δείκτες ανεργίας στη χώρα και περιορίζοντας την εξαγωγική δραστηριότητα.


 
Το 2006 παρατηρήθηκε μείωση της καλλιέργειας καπνού σε ποσοστό μεγαλύτερο από 75%, συνεπεία της εφαρμογής της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, που εξασφαλίζει την επιδότηση στους παραγωγούς χωρίς να τους υποχρεώνει να εμφανίζουν παραγωγή.


Τα πρώτα στοιχεία αναφέρουν συνολική μείωση της καπνοκαλλιέργειας σε ποσοστό μεγαλύτερο από 75% (περίπου 77% με 78%). Η ποικιλία Virginia εμφανίζει μείωση μεγαλύτερη από 90%, οι ποικιλίες Berley, Κλασικά Ελασσόνας, Αγρινίου, Τσεμπέλια – Μαύρα, Σοχούμια ξεπερνούν το 95% αγγίζοντας σχεδόν το 100%. Μόνο οι ποικιλίες Μπασμά και Κατερίνης εμφανίζουν μείωση κατά 50% περίπου, καθώς η εμπορική τους αξία και μόνον μπορεί ενδεχομένως να στηρίξει την καλλιέργεια. Ολόκληρες περιοχές, που είναι συνδεδεμένες οικονομικά και πολιτισμικά με την καλλιέργεια καπνού εφέτος δεν θα παράξουν ούτε κιλό.


«Το ποιος ευθύνεται για αυτή την κατάσταση είναι ένα τεράστιο ζήτημα και μια πολύ μεγάλη συζήτηση, που κάποια στιγμή θα γίνει, καθώς θα υπάρχουν συμπεράσματα που δεν θα μπορούν να αμφισβητηθούν. Σήμερα, μπορούμε να πούμε ότι τη λιγότερη ευθύνη για την κατάσταση έχουν οι Eλληνες καπνοπαραγωγοί, οι οποίοι δεν βρίσκονται και στην καλύτερη θέση. Στην κατεύθυνση της υποβοήθησης και της στήριξης των καπνοπαραγωγών, που είναι και ο θεσμικός μας ρόλος, πρέπει κατά τη γνώμη μας να πάρουμε πρωτοβουλίες που θα βελτιώσουν την άσχημη σημερινή κατάσταση, αναφέρει ο γενικός γραμματέας της ΠΑΣΕΓΕΣ Αχιλλέας Καραγκιοζόπουλος.


Η εξέλιξη της καλλιέργειας


Η καλλιεργούμενη έκταση ακολουθεί πορεία συνεχούς μείωσης τα τελευταία χρόνια, λόγω των περιορισμών που τέθηκαν στην ΚΟΑ του προϊόντος. Τα τελευταία έξι χρόνια παρουσίασε μια μείωση της τάξης του 21%, καθώς από τα 600.000 περίπου καλλιεργούμενα στρέμματα το 1999 έφθασαν τα 475.000 περίπου το 2005. Σημαντική μείωση εμφάνισε και ο συνολικός αριθμός των παραγωγών. Από τα επίσημα στοιχεία φαίνεται ότι το διάστημα 1999 μέχρι το 2005 οι παραγωγοί που εγκατέλειψαν την καπνοκαλλιέργεια έφθασαν τους 15.281, αριθμός πολύ μεγάλος για τα δεδομένα του κλάδου. Ο αριθμός αυτός αποτελεί το 32% περίπου του συνολικού αριθμού των Ελλήνων καπνοπαραγωγών και πολύ απλά δείχνει ότι περισσότεροι από 1 στους 4 καπνοπαραγωγούς στη χώρα μας εγκατέλειψαν την καλλιέργεια, πριν αρχίσει η εφαρμογή της νέας πολιτικής της Ε.Ε. για το προϊόν. Η παραγωγή στην ίδια χρονική περίοδο εμφάνισε μια μείωση κατά 15.606 τόνους, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 14% της συνολικής καπνοπαραγωγής. Πρέπει να σημειωθεί ότι την τετραετία 2002 – 2005, όπου η μέση ετήσια παραγωγή καπνού ανέρχεται στους 111.300 τόνους περίπου, η αντίστοιχη παραγωγή καπνών των ποικιλιών Μπασμά και Κατερίνης είναι 49.400 τόνοι, αποτελώντας το 45% περίπου της συνολικής παραγωγής.


Κρίση και στη Γαλλία


Την κατιούσα έχει πάρει, και μάλιστα για τα καλά, η καλλιέργεια του καπνού όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Μεταξύ αυτών και η Γαλλία, όπου παραγωγοί, καπνοκαλλιεργητές και εκτάσεις που καλλιεργούνται με καπνό έχουν υποστεί «ελεύθερη πτώση». Την ίδια στιγμή οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες αναζητούν εναλλακτικές του καπνού καλλιέργειες, με στόχο την κάλυψη των εισοδηματικών απωλειών για τους παραγωγούς.


Η επιφάνεια που αντιπροσωπεύει την καλλιέργεια καπνού στη Γαλλία έχει πέσει από τα 22.000 εκτάρια το 1977 στα 8.300 εκτάρια το 2005 και τα 7.315 εκτάρια το 2006, σύμφωνα με αριθμούς του γαλλικού υπουργείου Γεωργίας. Παράλληλα, δεν έχουν απομείνει το 2006 παρά μόνον 3.500 καλλιεργητές καπνού, εν συγκρίσει με τους 5.000 του 2003, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα, η παραγωγή να μειώνεται διαρκώς. Eτσι από τους 28.600 τόνους του 1990 και τους 22.400 του 2004, το 2006 μετά δυσκολίας έφτασε τους 19.540.


Μία καλλιέργεια, ένας κλάδος, κοινά προβλήματα


Ο καπνός αποτελεί μια πολύ διαδεδομένη καλλιέργεια, αφού καλλιεργείται σε 128 χώρες παγκοσμίως με πολύ μεγάλη εκτατική διακύμανση –από τα 4 εκατ. καλλιεργούμενα στρέμματα της Κίνας ως στα 500 στρέμματα των Ενωμένων Αραβικών Εμιράτων. Η παγκόσμια παραγωγή καπνού παρουσίασε ετήσιο μέσο όρο κατά την τελευταία πενταετία μεταξύ 6 και 6,5 εκατ. τόνων. Οι μεγαλύτερες χώρες παραγωγής είναι η Κίνα, οι ΗΠΑ, η Ινδία, η Βραζιλία, η Τουρκία, η Ινδονησία και η Ελλάδα, ενώ παράλληλα η χώρα μας συγκαταλέγεται μέσα στις πρώτες εξαγωγικές χώρες παγκοσμίως, μαζί με την Τουρκία, την Ιταλία, την Κίνα, τις ΗΠΑ, τη Βραζιλία και τα Μαλάουι.


Η σημασία του καπνού για την ελληνική αγροτική παραγωγή είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς απαιτεί μεγάλο αριθμό ημερομισθίων για την παραγωγή του, αποδίδει ικανοποιητικό εισόδημα στα μικρά μεγέθη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, που χαρακτηρίζουν τη χώρα μας και αξιοποιεί γεωργικές εκτάσεις χαμηλής παραγωγικής ικανότητας που δεν προσφέρονται για άλλες καλλιέργειες.


Σε συνδυασμό δε με τις κλιματικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα μας, η καπνοπαραγωγή αποτελεί μία από τις πλέον παραδοσιακές καλλιέργειες, όπου έχει εξειδικευθεί ένα σημαντικό μέρος των παραγωγών, της τάξεως των 50.000 – 60.000, με τις οικογένειές τους, ενώ με την παραγωγή καπνού εμπλέκονται σε μόνιμη ή εποχική βάση περίπου 200.000 εργαζόμενοι.


Προϊόν παραδοσιακά εξαγώγιμο, ο καπνός κατέχει το 16% των εξαγωγών αγροτικών προϊόντων, καταλαμβάνοντας το 2,5% των καλλιεργούμενων εκτάσεων. Η χώρα μας παράγει το 39% της παραγωγής καπνού στην Ε.Ε., ενώ η συμμετοχή του καπνού στο σύνολο της ελληνικής γεωργικής παραγωγής ανέρχεται στο 7% περίπου. Oμως στις περισσότερες παραγωγικές περιφέρειες, με δεδομένες τις κλιματικές και αγρονομικές συνθήκες, θεωρείται δύσκολη έως αδύνατη να είναι τεχνικά υποστηρίξιμη κάποια υποκατάστατη καλλιέργεια.


Πηγή: ΕΞΠΡΕΣ

Home
/
Print
/
Site Map
/
Επικοινωνία
Εχουμε αυτό που είμαστε. . . (Κ. Βέρρος)
( 30.06.2007 )

Παλαιότερα άρθρα


Θύματα, ήρωες, ευσυνείδητοι και οι άλλοι (Κ. Βέρρος)

Εθνική τραγωδία και σκύλευση θυμάτων (Κ. Βέρρος)

Πολιτικές, προεκλογικές ¨ομορφιές¨ (Κ. Βέρρος)

Είναι και είμαστε αδιόρθωτοι. . . (Κ. Βέρρος)

Προεκλογικός λόγος και επιχειρήματα (Κ. Βέρρος)

Εκλογές για αυτοδύναμη κυβέρνηση (Κ. Βέρρος)

Ομηροι αγκυλώσεων και κρατισμού (Κ. Βέρρος)

Γιατί τώρα οι παροχές;; (Κ. Βέρρος)

Παλαιότερα άρθραΑποτελέσματα

ΔημοσκοπήσειςΕΓΓΡΑΦΗ

ΔΙΑΓΡΑΦΗ