Νέα αύξηση στο επίδομα ανεργίας

0


Νέα αύξηση στο επίδομα ανεργίαςHome

Οικονομία
Στη δεύτερη, μέσα στο 2007, αναπροσαρμογή του επιδόματος ανεργίας προχώρησε από την Τρίτη 1η Μαΐου η διοίκηση του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.). Με τη νέα αναπροσαρμογή, το τακτικό επίδομα ανεργίας αυξήθηκε κατά 5,15% φτάνοντας στα 367,25 ευρώ μηνιαίως.


 
Αυτή είναι η δεύτερη αύξηση στο τακτικό επίδομα ανεργίας μέσα σε χρονικό διάστημα πέντε μηνών. Την 1η Ιανουαρίου 2007 αυξήθηκε κατά 12,29%, φτάνοντας στα 349,50 ευρώ μηνιαίως (από 311,25 ευρώ).


Με βάση το νόμο 3552/2007 η επόμενη αναπροσαρμογή του τακτικού επιδόματος ανεργίας έχει οριστεί για την 1η Ιανουαρίου 2008, οπότε θα αυξηθεί κατά επιπλέον 9,93% και θα φτάσει στα 404 ευρώ μηνιαίως. Έτσι για πρώτη φορά το ποσό του τακτικού επιδόματος ανεργίας θα αναλογεί στο 55% του κατώτατου ημερομισθίου, σύμφωνα με την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.).


Μετά από τη χορήγηση και της τρίτης αύξησης (την 1η Ιανουαρίου 2008) το επίδομα θα παραμείνει σταθερά σε αυτό το ποσοστό αναλογίας, αφού σύμφωνα με το νόμο 3552/2007, από αυτό το χρονικό σημείο και μετά, στο επίδομα θα χορηγούνται αυξήσεις αντίστοιχες με αυτές τις οποίες θα καθορίζουν οι Εθνικές Γενικές Συλλογικές Συμβάσεις (Ε. Γ. Σ. Σ. Ε.) για τους κατώτατους μισθούς και τα ημερομίσθια, με βάση τις συμφωνίες των κοινωνικών εταίρων.


Επίσης, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, με βάση το νόμο 3552/2007 παρέχεται πλέον σε όλες τις κατηγορίες ανέργων η προσαύξηση της τάξης του 10% επί του επιδόματος για κάθε τέκνο του δικαιούχου ανέργου. Πριν την εφαρμογή του νόμου 3552/2007, τη συγκεκριμένη προσαύξηση δεν τη λάμβαναν όσοι, κατά το χρόνο λύσης της εργασιακής τους σχέσης, είχαν αποδοχές μικρότερες του κατώτατου μισθού. Όπως για παράδειγμα, οι υποαπασχολούμενοι, οι μερικά απασχολούμενοι κλπ.


Αναλυτικότερα, με βάση το 3552/2007, ανάλογα με τις αποδοχές τις οποίες είχαν οι δικαιούχοι κατά την απασχόληση τους, το ημερήσιο επίδομα ανεργίας διαμορφώνεται σε τρεις κατηγορίες:


Α) ʼνεργοι που είχαν πλήρη απασχόληση ή άνεργοι των οποίων οι μηνιαίες αποδοχές κατά την απασχόλησή τους υπερέβαιναν το δωδεκαπλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη: Στην περίπτωση αυτή το επίδομα ανεργίας ορίζεται από την 1η Ιανουαρίου 2007 στο 50% του μισθού του ανειδίκευτου εργάτη (στα 367,25 ευρώ για τους επιδοτούμενους χωρίς προστατευόμενα μέλη) και σταδιακά μέχρι την 1η Ιανουαρίου του 2008 (μαζί με την αύξηση της 1ης Μαΐου) θα φτάσει στο 55% του μισθού του ανειδίκευτου εργάτη.


Β) ʼνεργοι των οποίων οι μηνιαίες αποδοχές κατά την απασχόλησή τους ήταν μεγαλύτερες του εξαπλάσιου και ίσες ή μικρότερες του δωδεκαπλάσιου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη: Στην περίπτωση αυτή το επίδομα ανεργίας ορίζεται στο 75% του βασικού επιδόματος ανεργίας όπως αυτό έχει οριστεί στην προηγούμενη (Α’) κατηγορία (275,50 ευρώ για τους επιδοτούμενους χωρίς προστατευόμενα μέλη).


Γ) ʼνεργοι των οποίων οι μηνιαίες αποδοχές κατά την απασχόλησή τους ήταν ίσες ή μικρότερες από το εξαπλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη: Στην περίπτωση αυτή το επίδομα ανεργίας ορίζεται στο 50% του βασικού επιδόματος ανεργίας όπως αυτό έχει οριστεί στην Α’ κατηγορία (183,50 ευρώ για τους επιδοτούμενους χωρίς προστατευόμενα μέλη).


Για όλες τις κατηγορίες, όπως ήδη προαναφέρθηκε, το επίδομα ανεργίας προσαυξάνεται κατά 10% για κάθε προστατευόμενο μέλος της οικογένειας του δικαιούχου, ανεξάρτητα από το ύψος των μηνιαίων αποδοχών και χωρίς περιορισμό όσον αφορά στον αριθμό των συντηρούμενων μελών.


Το επίδομα καταβάλλεται μια φορά το μήνα για 25 ημέρες. Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται για την καταβολή του επιδόματος είναι: Έγγραφο Καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας ή βεβαίωση Λήξης Σύμβασης Ορισμένου χρόνου, βιβλιάριο ενσήμων του (της) ενδιαφερομένου (-ης) της τελευταίας διετίας, οικογενειακό βιβλιάριο Ασθενείας, εφόσον υπάρχουν συντηρούμενα μέλη, πρόσφατο Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορίας ή εφόσον δεν υπάρχει, επικυρωμένο αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης εισοδήματος, Αστυνομική Ταυτότητα του ασφαλισμένου, Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86, την οποία θα συμπληρώσει ο ενδιαφερόμενος σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
Πηγή: ΕΞΠΡΕΣHome
/
Print
/
Site Map
/
Επικοινωνία
Εχουμε αυτό που είμαστε. . . (Κ. Βέρρος)
( 30.06.2007 )

Παλαιότερα άρθρα


Θύματα, ήρωες, ευσυνείδητοι και οι άλλοι (Κ. Βέρρος)

Εθνική τραγωδία και σκύλευση θυμάτων (Κ. Βέρρος)

Πολιτικές, προεκλογικές ¨ομορφιές¨ (Κ. Βέρρος)

Είναι και είμαστε αδιόρθωτοι. . . (Κ. Βέρρος)

Προεκλογικός λόγος και επιχειρήματα (Κ. Βέρρος)

Εκλογές για αυτοδύναμη κυβέρνηση (Κ. Βέρρος)

Ομηροι αγκυλώσεων και κρατισμού (Κ. Βέρρος)

Γιατί τώρα οι παροχές;; (Κ. Βέρρος)

Παλαιότερα άρθραΑποτελέσματα

ΔημοσκοπήσειςΕΓΓΡΑΦΗ

ΔΙΑΓΡΑΦΗ