Πέφτουν οι τιμές σε 221 φάρμακα

eNEW: http://www.enew.gr/mag/article/articleprint/3582/-1/7/

Πέφτουν οι τιμές σε 221 φάρμακαTop level

ΥγείαΜειώνονται οι τιμές σε 221 φάρμακα, που κυκλοφορούν ήδη, σύμφωνα με το Δελτίο Τιμών Φαρμάκων, που εξέδωσε το υπουργείο Ανάπτυξης. Οι μειώσεις, που τίθενται σε ισχύ από τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου και προέκυψαν μετά τη διενέργεια του ετήσιου ελέγχου κυμαίνονται από 0,5% έως και 53,2%.

Με την απόφαση αυτή του αρμόδιου υφυπουργού Κίμωνα Κουλούρη προκύπτει συνολικό όφελος 0,42%, δηλαδή 13.000.000 ευρώ περίπου σε ετήσια βάση υπέρ του Δημοσίου, των Ασφαλιστικών Ταμείων και των καταναλωτών, της συνολικής ασφαλιστικής δαπάνης.
Παράλληλα, εξετάζεται από ειδική επιτροπή η καταγραφή, ταξινόμηση και αξιολόγηση των αιτημάτων αναπροσαρμογής τιμών φαρμάκων, που έχουν κατατεθεί στην υπηρεσία με σκοπό τον υπολογισμό των επιπτώσεων, που θα επέλθουν από την ικανοποίηση του συνόλου ή μέρος των αιτημάτων αυτών.