Νέα πρότυπα ασφάλειας στα τρόφιμα

0


Νέα πρότυπα ασφάλειας στα τρόφιμαHome

Υγεία
Aπό την 1η Ιανουαρίου 2006 άρχισε να ισχύει στην Ε.Ε. ένα σύνολο επικαιροποιημένων νομοθετικών κειμένων σχετικά με τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές, με στόχο να καταστούν ασφαλέστερα τα τρόφιμα.


 
 
Oπως ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η δέσμη «υγιεινή» για τα τρόφιμα, οι κανονισμοί σχετικά με τα μικροβιολογικά κριτήρια και τους επίσημους ελέγχους καθώς και ο κανονισμός για την υγιεινή των ζωοτροφών αποτελούν ένα συμπληρωματικό σύνολο κανόνων που ενισχύουν και εναρμονίζουν τα μέτρα της Ε.Ε. για την ασφάλεια των τροφίμων. Οι νόμοι αυτοί θα εφαρμόζονται σε κάθε σημείο της τροφικής αλυσίδας «από το αγρόκτημα στο τραπέζι»…


Βασική πτυχή της νέας νομοθεσίας είναι ότι όλοι οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίμων και ζωοτροφών, από τους αγρότες και τους μεταποιητές τροφίμων μέχρι τους εμπόρους λιανικής πώλησης και τις εταιρίες ομαδικής εστίασης, θα έχουν την πρωταρχική ευθύνη να εξασφαλίζουν ότι τα τρόφιμα που διατίθενται στην αγορά της Ε.Ε. τηρούν τα απαιτούμενα πρότυπα ασφάλειας.


Συγκεκριμένα, η δέσμη «υγιεινή», που εκδόθηκε το 2004, είναι ένα βελτιωμένο σύνολο νομοθετικών μέτρων που καθορίζει αυστηρότερους, σαφέστερους και πιο εναρμονισμένους κανόνες για την υγιεινή των τροφίμων, συγκεκριμένους κανόνες για την υγιεινή των τροφίμων ζωικής προέλευσης και συγκεκριμένους κανόνες για τους ελέγχους των προϊόντων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση. Καθορίζονται γενικοί κανόνες για όλα τα τρόφιμα, στους οποίους περιλαμβάνονται συγκεκριμένα μέτρα για το κρέας και τα προϊόντα του κρέατος, τα δίθυρα μαλάκια, τα αλιευτικά προϊόντα, το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα, τα αυγά και τα προϊόντα αυγών, τα βατραχοπόδαρα, τα σαλιγκάρια, τα ζωικά λίπη, τη ζελατίνη και το κολλαγόνο.


Στο πλαίσιο της νομοθεσίας, είναι καθήκον των υπευθύνων των επιχειρήσεων τροφίμων να εφαρμόζουν τα υποχρεωτικά προγράμματα αυτοελέγχων και να τηρούν τις αρχές της ανάλυσης κινδύνων και κρίσιμων σημείων ελέγχου σε όλους τους τομείς της βιομηχανίας τροφίμων, εκτός από το επίπεδο της γεωργικής εκμετάλλευσης. Η νομοθεσία προβλέπει την καθιέρωση οδηγών ορθών πρακτικών, είτε σε επίπεδο Ε.Ε. είτε σε εθνικό επίπεδο, με σκοπό την υποστήριξη των υπευθύνων των επιχειρήσεων τροφίμων για την εφαρμογή των προγραμμάτων αυτοελέγχων. Επίσης, όλοι οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων θα πρέπει να καταχωρηθούν. Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, τα εισαγόμενα προϊόντα θα πρέπει να πληρούν τα ίδια πρότυπα με τα αγαθά της Ε.Ε.


Oσον αφορά το νέο κανονισμό για τα μικροβιολογικά κριτήρια, αποσκοπεί στη μείωση των τροφιμογενών νόσων. Τα μικροβιολογικά κριτήρια καθορίζονται για ορισμένα βακτηρίδια, όπως οι σαλμονέλες και η λιστέρια, τις κύριες κατηγορίες τροφίμων (κρέας και προϊόντα κρέατος, ψάρια, γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα, έτοιμα για κατανάλωση τρόφιμα, φρούτα και λαχανικά κ.λπ.).


Oσον αφορά τον κανονισμό για την υγιεινή των ζωοτροφών, περιλαμβάνει κανόνες σχετικά με την παραγωγή, τη μεταφορά, την αποθήκευση και τον χειρισμό των ζωοτροφών, με σκοπό την εξασφάλιση ασφαλέστερων ζωοτροφών και συνεπώς ασφαλέστερων τροφίμων. Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων έχουν την πρωταρχική ευθύνη για την ασφάλεια των προϊόντων που διατίθενται στην αγορά. Και επιβαρύνονται με τις δαπάνες που αφορούν π.χ. την απόσυρση από την αγορά και την καταστροφή ζωοτροφών, όταν προκύπτει πρόβλημα λόγω παράβασης της κοινοτικής νομοθεσίας για την ασφάλεια των ζωοτροφών.


Για τους ελέγχους τροφίμων και ζωοτροφών, τα κράτη μέλη θα είναι αρμόδια για τον καθορισμό των κανόνων για τις κυρώσεις, καθώς και για τη συλλογή των τελών που συνδέονται με τις επίσημες διαδικασίες ελέγχου από τους υπευθύνους των επιχειρήσεων. Oσον αφορά τους ελέγχους των εισαγωγών, όλες οι τρίτες χώρες θα πρέπει να χορηγήσουν εγγυήσεις ότι τα προϊόντα που προορίζονται για την αγορά της Ε.Ε. ικανοποιούν τα απαιτούμενα πρότυπα.


Πηγή: ΕΞΠΡΕΣ

Home
/
Print
/
Site Map
/
Επικοινωνία
Εχουμε αυτό που είμαστε. . . (Κ. Βέρρος)
( 30.06.2007 )

Παλαιότερα άρθρα


Θύματα, ήρωες, ευσυνείδητοι και οι άλλοι (Κ. Βέρρος)

Εθνική τραγωδία και σκύλευση θυμάτων (Κ. Βέρρος)

Πολιτικές, προεκλογικές ¨ομορφιές¨ (Κ. Βέρρος)

Είναι και είμαστε αδιόρθωτοι. . . (Κ. Βέρρος)

Προεκλογικός λόγος και επιχειρήματα (Κ. Βέρρος)

Εκλογές για αυτοδύναμη κυβέρνηση (Κ. Βέρρος)

Ομηροι αγκυλώσεων και κρατισμού (Κ. Βέρρος)

Γιατί τώρα οι παροχές;; (Κ. Βέρρος)

Παλαιότερα άρθραΑποτελέσματα

ΔημοσκοπήσειςΕΓΓΡΑΦΗ

ΔΙΑΓΡΑΦΗ