Αυξήσεις – φωτιά στα ασφάλιστρα Ι.Χ

eNEW: http://www.enew.gr/mag/article/articleprint/5341/-1/8/

Αυξήσεις – φωτιά στα ασφάλιστρα Ι.ΧTop level

Αυτοκίνητο-ΜηχανήΑυξήσεις – φωτιά στα ασφάλιστρα των αυτοκινήτων θα προκαλέσει η εφαρμογή της 5ης Κοινοτικής Οδηγίας, η οποία θα υποχρεώσει τις ασφαλιστικές εταιρείες να δεκαπλασιάσουν τα κατώτατα όρια ασφάλισης για τις υλικές ζημιές και τα αντίστοιχα όρια για τις σωματικές βλάβες.

Δυσβάστακτες αυξήσεις στα ασφάλιστρα των αυτοκινήτων, το ύψος των οποίων είναι, ακόμη, δύσκολο να προσδιοριστεί, θα προκαλέσει η 5η Οδηγία, που βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισης στα κοινοτικά όργανα.
Η Οδηγία θα υποχρεώσει τις ασφαλιστικές εταιρείες να δεκαπλασιάσουν τα κατώτατα όρια ασφάλισης για τις υλικές ζημιές, ενώ στην καλύτερη περίπτωση θα δεκαπλασιαστούν και τα αντίστοιχα όρια για τις σωματικές βλάβες.
Με την 5η Οδηγία, οι εταιρείες πρέπει να καταβάλλουν μέχρι 1.000.000 ευρώ σε κάθε θύμα χωριστά ή αν εγκριθεί η εναλλακτική πρόταση μέχρι 5.000.000 ευρώ σε όλα τα θύματα του τροχαίου. Επίσης, η αποζημίωση για τις υλικές ζημιές ίσως φθάσει μέχρι το 1.000.000 ευρώ.
Παράγοντες της αγοράς τονίζουν ότι το τίμημα για τους καταναλωτές θα είναι πολύ βαρύ, ενώ προβλήματα θα αντιμετωπίσουν και αρκετές μικρές εταιρείες.